Do nového roku vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

 

Centrum dětské traumatologie a chirurgie

Zajištění prostředků pro nákup Infůzní pumpy. Infůzní pumpa je zdravotnický prostředek, který umožňuje přesné a bezpečné dávkování léčiv. Její přednosti spočívají v nastavitelné rychlosti dávkování, znázornění celkového podaného objemu a změně rychlosti dávkování bez přerušení infuze.

Lenka Morcinková

Lenka trpí dětskou mozkovou obrnou (diparézou dolních končetin s pravostrannou hemiparézou). I přes nepřízeň osudu se věnuje hodu diskem a oštěpem. Finanční příspěvek bude použit na rehabilitace, které Lence pomáhají zlepšit pohybové schopnosti.

Sociální terapeutická dílna Charita Hlučín

Sociálně terapeutická dílna poskytuje podporu a pomoc lidem, kteří nenašli z důvodu svého handicapu uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Pomáháme klientům naplňovat jejich právo žít samostatný, soběstačný a plnohodnotný život ve společnosti. Finanční příspěvek bude použit na její činnost.

V letošním roce pro Vás připravujeme

Chystáme se pomáhat i nadále.

Uskutečněné akce

Benefiční bečka 21

V loňském roce jsme pod záštitou nadace Multicraft uspořádali akci s názvem Benefiční bečka. Tato akce byla věnována na podporu parahokeje a jejím výsledkem byl finanční dar v hodnotě 50.000,- 

Benefice MexicoFest 22

     Touto akcí jsme nejen díky Nadaci Multicraft a dalším partnerům, ale hlavně díky vám podpořili Centrum dětské traumatologie a                            chirurgie FNO, Sociální terapeutickou dílnu Charity Hlučín a Lenku Morcinkovou částkou lehce přesahující 110.000,-                                                                                       Jen v průběhu této akce se vybralo  neuvěřitelných 67.234,-

Našim partnerům nabízíme

Zobrazení Vašeho loga na našich webových stránkách a našich akcích

Dobrý pocit z pomoci druhým, kteří to potřebují