Vašík

Vašík má velmi vzácné genetické patogenní onemocnění.

Jedinou jeho nadějí je léčba kmenovými buňkami, ale ta je velmi nákladná.

Více o Vašíkovi na www.nadejeprovasika.cz

V letošním roce pro Vás připravujeme

Benefice MexicoFest 24

Momentálně usilovně pracujeme na přípravě.

Historie

Benefiční Gardenparty 23

Letošní, snad mohu říci již tradiční, akci na konci prázdnin jsme pojali oproti loňsku trochu skromněji. I přesto si troufnu říci, že šek pro Tomáška Boháče je více než důstojný a částka 50.000,- jistě pomůže. Děkujeme všem, kteří nás podpořili a tím umožnili  tento šek předat.


Podpora Barbory Novákové

Barbora je studentkou Jazykového gymnázia Pavla Tigrida. Se svými spolužáky v roce 2023 plní Mezinárodní cenu vévody z Edinburgu (DOFE), jejíž součástí je dobrodružná cesta do zahraničí, která ovšem vyžaduje vlastní náklady. S ohledem na finanční situaci rodiny by tuto cestu nemohla absolvovat a tím splnit jednu z dílčích částí této ceny. Proto jsme ve spolupráci s gymnáziem zakoupili letenky na tuto cestu.


Benefice MexicoFest 22

Touto akcí jsme nejen díky Nadaci Multicraft a dalším partnerům, ale hlavně díky vám podpořili Centrum dětské traumatologie a chirurgie FNO, Sociální terapeutickou dílnu Charity Hlučín a Lenku Morcinkovou částkou lehce přesahující 110.000,-. Jen v průběhu této akce se vybralo  neuvěřitelných 67.234,-


Benefiční bečka 21

V roce 2021 jsme pod záštitou nadace Multicraft uspořádali akci s názvem Benefiční bečka. Tato akce byla věnována na podporu parahokeje a jejím výsledkem byl finanční dar v hodnotě 50.000,- 

NAŠI PARTNEŘI

Zde může být i Vaše logo.

Našim partnerům nabízíme

Zobrazení Vašeho loga na našich webových stránkách a našich akcích

Dobrý pocit z pomoci druhým, kteří to potřebují