Tomášek Boháč

Tomášek se narodil předčasně s krvácením do mozku. Následná diagnóza byla neúprosná. Dětská mozková obrna.
V letošním roce rodiče Tomáška nechali instalovat Stropní zvedací systém pro zjednodušení přesunu Tomáška po bytě. Ten však není plně hrazen zdravotní pojišťovnou.

V letošním roce pro Vás připravujeme

Podpora Rozvojového kempu parahokeje.

Historie

Benefiční Gardenparty 23

Letošní, snad mohu říci již tradiční, akci na konci prázdnin jsme pojali oproti loňsku trochu skromněji. I přesto si troufnu říci, že šek pro Tomáška Boháče je více než důstojný a částka 50.000,- jistě pomůže. Děkujeme všem, kteří nás podpořili a tím umožnili  tento šek předat.


Podpora Barbory Novákové

Barbora je studentkou Jazykového gymnázia Pavla Tigrida. Se svými spolužáky v roce 2023 plní Mezinárodní cenu vévody z Edinburgu (DOFE), jejíž součástí je dobrodružná cesta do zahraničí, která ovšem vyžaduje vlastní náklady. S ohledem na finanční situaci rodiny by tuto cestu nemohla absolvovat a tím splnit jednu z dílčích částí této ceny. Proto jsme ve spolupráci s gymnáziem zakoupili letenky na tuto cestu.


Benefice MexicoFest 22

Touto akcí jsme nejen díky Nadaci Multicraft a dalším partnerům, ale hlavně díky vám podpořili Centrum dětské traumatologie a chirurgie FNO, Sociální terapeutickou dílnu Charity Hlučín a Lenku Morcinkovou částkou lehce přesahující 110.000,-. Jen v průběhu této akce se vybralo  neuvěřitelných 67.234,-


Benefiční bečka 21

V roce 2021 jsme pod záštitou nadace Multicraft uspořádali akci s názvem Benefiční bečka. Tato akce byla věnována na podporu parahokeje a jejím výsledkem byl finanční dar v hodnotě 50.000,- 

NAŠI PARTNEŘI

Zde může být i Vaše logo.

Našim partnerům nabízíme

Zobrazení Vašeho loga na našich webových stránkách a našich akcích

Dobrý pocit z pomoci druhým, kteří to potřebují